Realizowane przez KOWR działania promocyjno-informacyjne, zgodnie ze „Strategią promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, koncentrują się na rynkach Azji (Chiny, Indie, Japonia, Singapur, Wietnam), Afryki (Egipt, Algieria, RPA), Ameryki Północnej (Kanada, USA), Europy (kluczowe rynki Unii Europejskiej: Niemcy, Francja) oraz Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Oferta promocyjna KOWR została również poszerzona o rynki, na których do tej pory nie skupiano działań promocyjnych (m.in. Tajlandia, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk, Izrael). Należy wykorzystać potencjał importowy tych krajów i budować świadomość jakości polskich produktów rolno-spożywczych w nowych miejscach na świecie. Rozważane są również działania promocyjne na innych perspektywicznych rynkach.