KOWR wspiera polskich przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego w działaniach na rzecz zdobycia nowych rynków zbytu, organizując z ich udziałem misje gospodarcze i stoiska narodowe na zagranicznych targach spożywczych. Przedsiębiorcy uzyskują pomoc, począwszy od spraw organizacyjnych (np. transport i nocleg), przez organizację wizyt w punktach handlowych, a skończywszy na spotkaniach biznesowych.

KOWR pomaga polskim przedsiębiorcom, organizując spotkania informacyjne poświęcone uwarunkowaniom prowadzenia biznesu na rynkach zagranicznych oraz przyjazdowe misje gospodarcze zagranicznych importerów.

KOWR organizuje i współorganizuje szereg działań promujących polską żywność i tradycję kulinarną, a także uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych za granicą przez polskie placówki dyplomatyczne i inne instytucje rządowe na rzecz promocji polskiej żywności wysokiej jakości.

KOWR analizuje i przekazuje informacje o zmieniających się warunkach na rynkach zagranicznych.

KOWR udziela także wsparcia organizacjom branżowym i międzybranżowym w ramach realizacji programów promocyjnych i informacyjnych akceptowanych przez Komisję Europejską w zakresie wspólnej polityki rolnej.

Stoisko narodowe na targach