Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest agencją rządową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnic­twa i Rozwoju Wsi. KOWR jest w Polsce głównym podmiotem wdrażającym instrumenty polityki pro­moc...

Czytaj więcej