DATA DODANIA: 16 lutego 2023

Zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych

W dniu 19 stycznia 2023 roku, w ramach unijnej polityki promocyjnej, Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej ósme już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych.

Na współfinansowanie programów w 2023 r. KE przyznała łącznie kwotę 185,9 mln EUR, z czego aż 176,4 mln EUR przeznaczone jest na współfinansowanie programów promocyjnych, które zostaną wybrane spośród złożonych w 2023 roku propozycji.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 20 kwietnia 2023 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu, począwszy od dnia 2 lutego 2023 r.

Zaproszenia na programy promocyjne zostały zamieszczone na portalu Search Funding & Tenders (ec.europa.eu).

Więcej informacji na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.