DATA DODANIA: 06 kwietnia 2021

Webinarium: „Polska żywność na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich – szanse i wyzwania”

W dniach 26-27 stycznia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, we współpracy z Ambasadą RP w Abu Zabi, zorganizował webinarium pt. „Polska żywność na rynku ZEA – szanse i wyzwania”. W wydarzeniu łącznie uczestniczyło ok. 100 osób, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele polskich i emirackich instytucji, jak również podmioty zaangażowane w import produktów do ZEA. Spotkanie otworzył Pan Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Podczas pierwszego dnia webinarium poświęconemu uwarunkowaniom handlowym, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się m.in. z istotnymi dla eksporterów informacjami na temat trendów panujących na rynku spożywczym ZEA podczas pandemii COVID-19, strategii wejścia na ten rynek i skutecznego prowadzenia działalności biznesowej oraz możliwości uzyskania wsparcia na miejscu przez polskie instytucje i lokalne podmioty.

Tematem drugiego dnia webinarium były procedury eksportu żywności do ZEA i wymogi dotyczące produktów spożywczych dopuszczonych do obrotu na tym rynku, jak również możliwości prowadzenia działalności w lokalnej strefie wolnego handlu. Zagadnienia te omówione zostały przez przedstawicieli emirackich urzędów i podmiotów współpracujących z sektorem rolno-spożywczym (m.in. Dubai Municipality, DP World).

ZEA to rynek, który stawia przed eksporterami liczne wyzwania, stwarzając jednocześnie ogromne możliwości dla najbardziej wytrwałych. Mamy nadzieję, że webinarium KOWR przyczyni się do sukcesów eksportowych przedsiębiorców polskiego sektora rolno-spożywczego na tym rynku.